Nawigacja

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Hugona Kołłątaja
  ul. Królowej Jadwigi 11
  41-300 Dąbrowa Górnicza
 • (32) 262-35-72

PartnerzyNasze sukcesy

Znalezione obrazy dla zapytania Nauka 

Julia Szewczuk kl. I b

Laureat I stopnia Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego

Olimpusek - test zintegrowany

Uczniowie

Agata Dudek

Bartosz Chycki

zajęli II miejsce

w Wojewódzkim Konkursie Historycznym

im. K. Kalagi

Uczennica klasy III d

      Wiktoria Klosa

     zajęła I miejsce

w Wojewódzkim  Konkursie

" I Ty możesz zostać Poliglotą"

        Gratulujemy!

 

Sukces pierwszoklasistki!

Uczennica kl. I b

Julia Szewczuk

zajęła I miejsce

w Ogólnoplskim Konkursie

"Leon" w kategorii

Test zintegrowany!

 

Rok dla Niepodległej - obchody 100-lecia odzyskania niepodległości!

Stała się Niepodległa – Inauguracja obchodów 100 – lecia odzyskania niepodległości.

„Rok 2018 to rok narodowego świętowania niezwykłego jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Polska wolna, niepodległa i suwerenna, to wielkie dziedzictwo narodowe, złożone w nasze ręce przez poprzednie pokolenia, to heroiczna historia zrywów powstańczych, walk z najeźdźcą, z totalitaryzmem, walk o wyzwolenie, wysiłek poprzednich pokoleń okupiony daniną najwyższą. " - cytat z wystąpienia inaugurującego obchody wygłoszonego przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

W uroczystej konferencji uczestniczyła pani Joanna Prychodko.

Zagłębiwski Kompas - gra miejska w ramach projektu "Dąbrowa dla Niepodległej"

SP nr 7 reprezentowali 

Agata Dudek i Wojeciech Wosek

zdobywając wyróznienie

 

 

Poniedziałek 17.12.2018

Poniedziałek 17.12.2018

Dzwonki

               

Nr lekcji

Czas trwania lekcji

Przerwy

1

8.00 - 8.45

8.45 - 8.55

2

8.55 - 9.40

9.40 - 9.50

3

9.50 - 10.35

10.35 - 10.45

4

10.45 - 11.30

11.30 – 11.45

przerwa obiadowa

5

11.45 - 12.30

12.30 – 12.50

przerwa obiadowa

6

12.50 - 13.35

13.35 - 13.45

7

13.45 - 14.30

14.30 - 14.40

8

14.35 - 15.20

14.30 - 14.35

 

Patron szkoły

        

Hugon Kołłątaj    żył w latach 1750-1812. Był księdzem, politykiem, czołowym publicystą polskiego oświecenia, wybitnym reformatorem oświaty.

Jego nazwisko stało się nierozerwalnie związane z próbami reform ustrojowych, których próbę podjęto w Polsce przed utratą niepodległości w 1795 r.

Urodził się w rodzinie szlacheckiej, początkowo kształcił się w szkołach w Pińczowie. Naukę kontynuował na Akademii Krakowskiej uzyskując stopień doktora filozofii, w Wiedniu i w Rzymie uzyskując doktorat z prawa i teologii. Przyjął święcenia kapłańskie. Po powrocie do kraju zaangażował się w prace Komisji Edukacji Narodowej i Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych. Opracował plan rozbudowy szkół w całym kraju. Z ramienia Komisji Edukacji Narodowej dokonał reformy Akademii Krakowskiej a w latach 1783-1786 został jej rektorem. Następnie przeniósł się do Warszawy, gdzie skupił wokół siebie grono zwolenników reform ustrojowych, publicystów oświeceniowych m.in. Franciszka Ksawerego Dmochowskiego, Franciszka Salezego Jezierskiego. Przeciwnicy zwali ich Kuźnicą Kołłątajowską. Uczestniczył w obiadach czwartkowych.

W czasie Sejmu Wielkiego należał do najaktywniejszych działaczy stronnictwa patriotycznego. Popierał walkę o emancypacje miast i równouprawnienie mieszczan. Był współautorem Konstytucji 3 mają i innych aktów ustawodawczych. W czasie wojny polsko-rosyjskiej poparł decyzję króla Stanisława Augusta Poniatowskiego o jego przyłączeniu się do konfederacji targowickiej. Przygotowywał i uczestniczył w insurekcji kościuszkowskiej, wchodząc w skład Rady Najwyższej Narodowej.

Po upadku powstania uciekł z Warszawy ścigany przez władze rosyjskie. Został zatrzymany przez Austriaków i osadzony w więzieniu gdzie spędził 8 lat. Po opuszczeniu więzienia udał się na Wołyń, gdzie był współtwórcą Liceum Krzemienieckiego. W latach 1807-08 podejrzany o kontakty z Napoleonem został wywieziony i przetrzymywany w Moskwie przez Rosjan.Ostatnie lata życia przebywał w Księstwie Warszawskim. Zmarł w samotności po długiej i ciężkiej chorobie. Został pochowany na warszawskich Powązkach.

Jako publicysta zajmował się przede wszystkim nauką, oświatą i wychowaniem, a jego prace poruszające sprawy społeczne i władzy państwowej były podstawą Konstytucji 3 Maja. Postulował: dziedziczność tronu, zniesienie liberum veto, ogólne opodatkowanie, zmniejszenie wpływów magnaterii, sejm gotowy, prawa dla mieszczan, wolność dla chłopstwa (zamiana pańszczyzny na czynsz). Pozostawił po sobie wiele utworów publicystycznych.

 

Historia szkoły

    

Najstarsza część siedziby Szkoły Podstawowej nr 7 liczy sobie 155 lat. Budynek powstał w 1862 roku przy ulicy Szosowej (dziś Królowej Jadwigi 11). Inwestycję finansowało Towarzystwo Francusko - Rosyjskie. Jest to najstarszy samodzielny budynek szkolny w Dąbrowie Górniczej. Pierwotnie znalazła tu swą siedzibę szkoła elementarna. W roku 1903 jej kierownikiem został Antoni Kocot, aktywny działacz oświatowy i popularyzator idei niepodległościowych. Odtąd przez długie lata placówkę tę nazywano "Szkołą Kocota”. W 1905 roku, za wiedzą Antoniego Kocota, w szkole odbył się strajk uczniowski o prawo nauczania w języku polskim. Uczniowie osiągnęli cel, o który walczyli, niestety, tylko na krótko. Niebawem władze zaborcze powróciły do polityki represji wobec Polaków.

 W 1919 roku w najstarszej części obecnej siedziby Szkoły Podstawowej nr 7 utworzono trzyletnią średnią Szkołę Handlową. W 1922 roku do istniejącego budynku dostawiono znacznie wyższy obiekt z przestronnymi salami lekcyjnymi. Szkołę wciąż tradycyjnie nazywano „Szkołą Kocota”. W mieście brakowało nauczycieli, dlatego też „u Kocota” uruchomiono kursy dla przyszłych pedagogów. W 1924 roku przekształcono je w Miejskie Seminarium Nauczycielskie im. Romualda Traugutta. Upaństwowione w 1929 roku istniało do roku1936, kształcąc prawie stu w pełni wykwalifikowanych nauczycieli. Przez cały okres istnienia seminarium kierował nim wybitny pedagog - Antoni Zięba. Od 1927 roku przyszli nauczyciele redagowali i wydawali własne pisemko zatytułowane „Nasza myśl”. W 1938 roku, mimo ograniczonych rozmiarów budynku, otworzono w nim szkołę muzyczną. Jej dyrektorem została Alina Romanowicz.

   Rozwój szkolnictwa w obrębie budynku przy ulicy Królowej Jadwigi brutalnie przerwał wybuch II wojny światowej. We wrześniu 1939 roku Dąbrowę Górniczą zajęły wojska niemieckie. Zamknięto wszystkie szkoły średnie, a ich budynki przeznaczono do realizacji celów wyznaczonych przez okupanta.

   Po II wojnie światowej w najstarszym szkolnym budynku ulokowano Państwowe Gimnazjum i Liceum Żeńskie im. Emilii Zawidzkiej. We wrześniu 1951 roku Państwowe Gimnazjum i Liceum Żeńskie "Zawidzkiej" połączono z Gimnazjum Męskim im. Waleriana Łukasińskiego. Z połączonych szkół utworzono koedukacyjne Liceum Ogólnokształcące. W celu poprawy warunków lokalowych w 1954 roku dobudowano wzdłuż ulicy Ks. Augustynika trzecią część budynku (osiem sal lekcyjnych i salę do zajęć z wychowania fizycznego). W 1955 roku do budynku przeniesiono Szkołę Podstawową nr 7. Liceum ulokowano natomiast w nowo wybudowanym obiekcie przy ulicy Marii Konopnickiej 56.

   W latach 80-tych najstarsza część budynku znajdowała się w złym stanie. Myślano nawet o jej wyburzeniu. Gruntowna modernizacja uratowała szkołę. Zainstalowano c.o, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną, odnowiono elewację, a w 1997 roku dobudowano dużą i nowoczesną salę gimnastyczną z zapleczem i szatniami. W 2006 roku przeprowadzono kompleksowy remont kuchni.

14.11.2010 r. odbyła się uroczystość nadania imienia - patronem został Hugon Kołłątaj, natomiast 16.12.2011 r. szkole został nadany sztandar.

Od 1 września 2017 r, Gimnazjum nr 1 zostało przekształcone w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 7 im. Hugona Kołłątaja.

 

Aktualności

 • Konsultacje z Rodzicami

  Przypominamy, iż 18 grudnia 2018 r. od godz.16.00 do godz.17.00 odbędą się konsultacje nauczycieli z Rodzicami.

  Serdecznie Państwa zapraszamy.

   

 • Juz po raz dziewiąty uczniowie naszej szkoły uczestniczyli jako wolontariusze Szkolnego Koła TPD w Dąbrowskich Mikołajkach zorganizowanych przez Zarząd OM TPD w Dąbrowie Górniczej. 11 grudnia 2018 r. do Kręgielni Nemo przybyło ponad 80 uczniów szkół podstawowych. dla których w rolę św. Mikołaja wcielił się Jakub Kondratowski z III d, a dzielnie pomagały mu śnieżynki Olga Eksner, Nina Lewicka, Iga Kalinowka, Oliwia Oracz oraz Patrycja Jagusiak. Serdecznie dziekujemy!

  IX Dąbrowskie Mikołajki w Nemo z TPD - Obrazek 1 

  IX Dąbrowskie Mikołajki w Nemo z TPD - Obrazek 2 IX Dąbrowskie Mikołajki w Nemo z TPD - Obrazek 3 IX Dąbrowskie Mikołajki w Nemo z TPD - Obrazek 4

   

 • W Mikołajkowej atmosferze uczniowie klasy I a, I b, II a, II b  uczestniczyli w przedstawieniu teatralnym "Niewidzialna księżniczka" Teatru "Małgo" z Krakowa.

          Teatr dla najmłodszych - Obrazek 1                   Teatr dla najmłodszych - Obrazek 2

  Teatr dla najmłodszych - Obrazek 3   Teatr dla najmłodszych - Obrazek 4

  Przedstawienie wynikało z realizacji Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i nawiązywało do kształtowania wartości - zwycięstwa prawdy nad kłamstwem i dobra nad złem. Przedstawienie zostało sfinansowane przez Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.  Aktorzy wystąpili w barwnych, antycznych strojach i byli gorąco oklaskiwani przez dzieci, którzy również mieli swój udział w wydarzeniu, bowiem przedstawienie miało charakter interaktywny.

 • Regulamin VI Regionalnego Konkursu

  poetycko-fotograficznego

   

   

  Temat przewodni: 

   „Festiwal inspiracji”

   

  temat pracy:

  „ Niepodległość ma twarz   Regulamin konkursu - Obrazek 1

  Zwykłych Ludzi”

   

  Tematyka związana jest z obchodami

  100- lecia  Niepodległości . Prace powinny być inspirowane  powyższą tematyką, która nakłoniła młodego artystę do zrobienia zdjęcia i napisania do niego wiersza zgodnie z tematem konkursu.

   

  Czas trwania  konkursu :

   

  STYCZEŃ 2019 r. /rozpoczęcie/ -  LUTY 2019 r./wręczenie nagród/

 • W grudniowe popołudnie sala klasy 1B zamieniła się na moment w pracownię plastyczną, w której działo się wiele ciekawych rzeczy. W miłej, świątecznej atmosferze wielu rodziców naszych uczniów odkrywało swoje talenty plastyczne, a dzieci zamieniły się w prawdziwych artystów. 

  Świąteczne warsztaty w IB - Obrazek 1

  Zadaniem było zrobienie świątecznej ozdoby. Podczas tworzenia prac rodziny wykazywały się niezwykłą pomysłowością i ciekawą inwencją twórczą. Wychowawczyni serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w warsztatach za świetną zabawę, atmosferę i zaangażowanie. 

 • Polska Niepodległa”

  w 100- lecie odzyskania wolności

   

  Szkołę reprezentowali uczniowie klasy III gimnazjum: Wiktoria PIESZCZYK i Wojciech CHCECHELSKI.

   Wojciech CHECHELSKI zajął  III miejsce .

  IX ZAGŁĘBIOWSKI KONKURS RECYTATORSKI - Obrazek 1   IX ZAGŁĘBIOWSKI KONKURS RECYTATORSKI - Obrazek 2

  IX ZAGŁĘBIOWSKI KONKURS RECYTATORSKI - Obrazek 3

  W związku z uznaniem  roku  2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości    II Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej we współpracy z Wydziałem Oświaty Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej i Śląskim Kuratorem Oświaty oraz Stowarzyszeniem Twórców Zagłębia Dąbrowskiego zorganizowało konkurs recytatorski poświęconym obchodom tego zaszczytnego święta.

 • Maraton pisania listów Amnesty International

  8 grudnia 2018 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Maratonie pisania listów Amnesty International. Listy pisaliśmy w obronie kobiet, które przeciwstawiają się łamaniu prawa, które potrzebują solidarności i wsparcia.

  Maraton pisania listów Amnesty International - Obrazek 1   Maraton pisania listów Amnesty International - Obrazek 2

 • Szlachetna Paczka

  Uczniowie klasy VIII włączyli się w organizację Szlachetnej Paczki. Wspomogli środkami czystości jedną z potrzebujących rodzin. Serdecznie dziękujemy Uczniom i ich Rodzicom za zaangażowanie.

  Szlachetna Paczka - Obrazek 1   Szlachetna Paczka - Obrazek 2

 • Mimo, że za oknami brak śniegu, to nastrój świąteczny zagościł już w naszej szkole. Tradycyjnie, tego dnia, panował szczególny klimat, przede wszystkim za sprawą wyjątkowego gościa. Dzieci rozpoznały Go od razu - to Mikołaj.

  Mikołajki w szkole - Obrazek 1

  Był to dobry znak, świadczący o tym, że dzieci były grzeczne i zasłużyły na prezenty. Mikołaj dotarł do szkoły z workiem pełnym upominków. Dla każdego dziecka znalazła się słodka niespodzianka i dla młodszego i dla starszego, i dla grzecznego i mniej grzecznego. Było dużo radości i uśmiechów. Przejęte i uradowane buźki, zwłaszcza najmłodszych dzieciaków potwierdziły, że wierzą w Mikołaja i niecierpliwie Go oczekują. Szkoda, że Mikołajki są tylko raz w roku!

 • Głównym celem konkursu było ocalenie od  zapomnienia  najpiękniejszych utworów  literatury   regionalnej.

  Wojciech CHECHELSKI zajął I miejsce

  Szymon BILSKI zdobył wyróżnienie.

     IV Regionalny Konkurs Recytatorski „Wieczór przy świecach” - Obrazek 1

   

  Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie: Wojciech CHECHELSKI, Wiktoria PIESZCZYK,IV Regionalny Konkurs Recytatorski „Wieczór przy świecach” - Obrazek 2

   Kamil KULKA, Szymon BILSKI, Natalie SCHEIFLINGER, Agata DUDEK           

  Jak co roku słowami wierszy regionalnych poetów uczciliśmy listopadowe popołudnie.                                              

 • 5 listopada najmłodsi uczniowie obchodzili Światowy Dzień Postaci z Bajek. Z tej okazji uczniowie klasy II B pod opieką wychowawawcy przygotowali teatrzyk pt. "Zamieszanie w Krainie Bajek". Na uroczystość zostali zaproszeni najmłodsi uczniowie wraz z wychowawcami oraz dyrekcja. Nie zabrakło ciekawych postaci, pięknych strojów i wesołych piosenek. 

  Światowy Dzień Postaci z Bajek - Obrazek 1   Światowy Dzień Postaci z Bajek - Obrazek 2   Światowy Dzień Postaci z Bajek - Obrazek 3   Światowy Dzień Postaci z Bajek - Obrazek 4

  Z tej okazji został również zorganizowany konkurs muzyczny na ulubioną piosenkę z bajki. Pierwsze miejsce zajęła Weronika Przybyła - uczennica klasy Ib, drugie Lena Kwiatek z klasy II B oraz trzecie Łucja Olejnik z klasy I B. Na najlepszych czekały nagrody. 

 • Poznaj historię bohaterek!      Maraton Pisania Listów

  Serdecznie zapraszam Wszystkich Uczniów, Rodziców oraz Osoby, dla których poszanowanie praw człowieka to fundament Naszego Istnienia do Maratonu! Bo Warto!

  Już w dniach 29.11-9.12 odbędzie się

  XIX Maraton Pisania Listów. 
  W tym roku piszemy listy w obronie ODWAŻNYCH kobiet, obrończyń praw człowieka, które przeciwstawiają się łamaniu prawa, lecz również same potrzebują naszego wsparcia, bo spotykają się z atakami, prześladowaniem i niesprawiedliwością. Są to m.in. Marielle Franco z Brazylii, zabita za walkę o prawa dyskryminowanych i ubogich; Nawal Benaissa z Maroka, prześladowana za domaganie się praw dla swojej społeczności na demonstracjach i w mediach społecznościowych; Atena Daemi z Iranu, uwięziona za przeciwstawianie się karze śmierci. 
  Joanna Prychodko

 • A to Polska właśnie...

  Konkurs z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości - Obrazek 1

  Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości samorząd uczniowski zorganizował konkurs plastyczny, którego celem było propagowanie pięknych miejsc w Polsce. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, a wykonane różnymi technikami malarskimi prace były bardzo ciekawe.Wyróżniliśmy dwie uczennice z klas I i  Anię Chermanowską z klasy Va. III miejsce zajęła Natalia Wasilewska z klasy IIIb, drugie Wiktor Kubiak z Va, zwyciężczynią konkursu została Julia Ciechowska  z klasy IIIc. Gratulujemy!

 • Wystawa prac uczniów naszej szkoły

  W holu, na parterze można było obejrzeć wystwę prac naszych uczniów. Prace plastyczne zostały przygotowane w związku z konkursami ogłoszonymi na 100 - lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. 

  Wystawa prac uczniów naszej szkoły - Obrazek 1 

   Wystawa prac uczniów naszej szkoły - Obrazek 2

 • Halloween to zwyczaj związany z maskaradą, kolorowymi strojami. Zainspirowani tym obyczajem zorganizowaliśmy konkurs na najciekawsze przebranie halloweenowe. Pośród wróżek, bohaterów bajek braci Grimm i Andersena, samorząd uczniowski wybrał i nagrodził troje uczniów. 30 listopada uczniowie wymieniali papierowe dynie na słodkie upominki. Kolejna taka zabawa już za rok☺

  Halloween - Obrazek 1

 • W ostatnim tygodniu października klasy młodsze naszej szkoły obchodziły Święto Pieczonego Ziemniaka. 

  Święto Pieczonego Ziemniaka - Obrazek 1    Święto Pieczonego Ziemniaka - Obrazek 2

  Święto Pieczonego Ziemniaka - Obrazek 3   Święto Pieczonego Ziemniaka - Obrazek 4   Święto Pieczonego Ziemniaka - Obrazek 5

  Była to okazja do różnych zabaw, wyścigów, międzyklasowych zawodów sportowych, a także ciekawych zajęć plastycznych z wykorzystaniem ziemniaka jako materiału, oraz kulinarnych - uczniowie każdej z klas mogli skosztować wspaniałych potraw z ziemniaków, w tym tradycyjnych „pieczonek” przygotowanych przez rodziców. Zabawę zorganizowała Pani Anna Pokrzywa z pomocą wychowawczyń klas pierwszych i drugich. 

 • W dniu 30 października klasy młodsze odwiedził tata Huberta z klasy IB wraz ze swoim kolegom - obaj panowie są strażakami. Strażacy opowiedzieli uczniom na czym polega trudna praca strażaka oraz cierpliwie odpowiadali na wszystkie pytania uczestników spotkania. Największą atrakcją była oczywiście możliwość przymierzenia prawdziwego stroju strażaka. Serdecznie dziękujemy Panom  za odwiedziny. 

  Spotkanie ze strażakami - Obrazek 1

 • Pierwszoklasiści są już pełnoprawnymi uczniami. W dniu 25 października 2018r., odbyło się pasowanie na ucznia. W obecności pani dyrektor, nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości uczniowie klas pierwszych 1A i 1B zostali przyjęci w poczet uczniów SP nr 7 w Dąbrowie Górniczej.

      Pasowanie na ucznia - Obrazek 1 

     Pasowanie na ucznia - Obrazek 2

   Zgodnie z tradycją, pierwszoklasiści musieli wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami. Wspólnie śpiewali piosenki, recytowali wiersze, a następnie odpowiadali na szereg pytań, które zadawały im koleżanki ze starszych klas. Po ślubowaniu, pani dyrektor Jolanta Pludrak pasowała dzieci klas pierwszych na uczniów Szkoły Podstawowej nr 7. 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Hugona Kołłątaja
  ul. Królowej Jadwigi 11
  41-300 Dąbrowa Górnicza
 • (32) 262-35-72

Galeria zdjęć